1. Характеристика підприємства.

   Кузнецовське міське комунальне підприємство створене відповідно до рішення сесії Кузнецовської міської ради від 21.12.99 №81. Кузнецовська міська рада є засновником і власником підприємства .

     Свою діяльність підприємство здійснює на підставі Статуту, затвердженого рішенням Кузнецовської міської Ради від 14.06.06 р. №26. Згідно Статуту підприємство засноване з метою створення сприятливих умов для суб’єктів господарювання, які утримують об’єкти соціальної інфраструктури, збереження функціонального призначення цих об’єктів .

     Одним із основних напрямків господарської діяльності підприємства є комунально – господарська діяльність, пов’язана з утриманням житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення. При цьому, до складу послуг, що надаються КМКП по утриманню житлових будинків та прибудинкових територій входять: прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, технічне обслуговування ліфтів та диспетчеризації ліфтів, технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем, освітлення місць загального користування, поточний ремонт під’їздів, покрівель, міжпанельних швів, дитячих майданчиків, обслуговування димовентиляційних каналів, дератизація та дезінсекція підвалів, обслуговування систем протипожежної автоматики.

     У своїй діяльності підприємство керується Статутом, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», Наказом Держкомжкг від 17.05.2005 р. №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», Конституцією України, Господарським кодексом України, Постановами КМУ, іншими актами чинного законодавства та рішеннями органу місцевого самоврядування.

2. Економічне обґрунтування підвищення тарифів на послуги з утримання   будинків та прибудинкових територій.

   КМКП   має на балансі житловий фонд міста Кузнецовськ .

   На утриманні КМКП знаходяться 170 житлових будинків, з них будинки № 2, 3 по м-ну Будівельників та будинки 40, 42, 44 по м-ну Вараш, як гуртожитки для проживання сімей, а буд. № 1 по м-н Будівельників має статус гуртожитка. Загальна кількість квартир – 12 716, кількість під’їздів – 571, загальна площа квартир – 661 240,2 м.кв., 226 ліфтів, приведена прибудинкова площа для прибирання – 327 183 м2.

   На даний час на підприємстві діють побудинкові тарифи затверджені рішенням Кузнецовської міської ради №257 від 24.11.2011р. Середньозважений тариф яких становить 3,06 грн./м2 з ПДВ. За результатами господарської діяльності по наданню послуги з утримання будинків та прибудинкових територій за 7 місяців 2014 року підприємство отримало збитків на суму 717,0 тис. грн. Причиною збиткової діяльності по наданню вищеназваної послуги є економічні чинники які не залежать від підприємства. Зазначена проблема обумовлена тим, що у 2014 році підвищилась вартість на паливо-мастильні матеріали на 126%, мінімальна заробітна плата на 21,3%, електроенергія на 32,3%, матеріали для ремонтних робіт на 20%. Крім того, у зв’язку із значним подорожчанням комплектуючих до ліфтів та заробітної плати, значно здорожується послуга з експлуатації ліфтів. Враховуючи вищеназвані чинники та ліцензійні умови про беззбиткову діяльність підприємства виникає необхідність у перегляді діючих тарифів для приведення їх до економічно обґрунтованих витрат підприємства на даний час .

      Вартість надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначено на основі економічно обґрунтованих планових (нормативних) витрат окремо за кожним будинком залежно від запланованих кількісних показників послуг, що повинні надаватися в будинку для забезпечення санітарно-гігієнічного, протипожежного, технічного стану будинків з урахуванням Переліку послуг, що визначений постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

   Розрахунки виконані згідно технічних паспортів будинків та інших нормативних документів по кожному будинку .

      Під час розрахунку нормативних витрат враховувались середньомісячні витрати з оплати праці, відрахуванням соціальних внесків, матеріальні витрати на рік окремо за статтями експлуатаційних витрат, діючі ціни на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси, накладні витрати, обов’язкові платежі.

    Утримання виробничого персоналу необхідного для належного утримання будинку та прибудинкової території розраховані відповідно до наказу затвердженого Мінрегіонбуд та ЖКГ України від 25.12.2013 р. № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій».

  У проекті нових тарифів враховано всі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, в залежності від оснащення і забезпечення належного санітарно-технічного стану будинків.

Статті витрат :

   – Матеріальні витрати включають в себе матеріали , що використовуються для прибирання прибудинкової території, прибирання сходових кліток, для технічного обслуговування та ремонту внутрішньо будинкових систем гарячого та холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, поточного ремонту конструктивних елементів та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій території будинку, дитячих майданчиках, освітлення місць загального користування. Витрати визначаються на основі фактичних витрат минулого року та діючих цін на період формування тарифу. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку на матеріальні витрати нараховуються транспортно-заготівельні витрати.

Зростання цін на паливо-мастильні матеріали, миючі та дезінфікуючі засоби, інструменти та інвентар, будівельні матеріали призвело до зростання матеріальних витрат. Крім того, до складу матеріальних витрат включені витрати, що не були передбачені в попередньому тарифі , а саме на придбання 230 м3 піску та 400 кг солі для посипання доріжок в зимовий період, а також 526 л бензину А-95 та оливи 8 л для косіння газонів у літній період.

   – Витрати на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальнестрахування розраховані у відповідності до затвердженого переліку послуг та нормативної кількості задіяного персоналу. Згідно ЗУ «Про Державний бюджет України на 2014р» мінімальна заробітна плата з 01.01.2014р становить 1218 грн., в діючому тарифі заробітна плата 1004 грн. – зростання 21,3%. При цьому відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування складають – 36,77% від витрат на оплату праці.

   – Витрати на технічне обслуговування ліфтів та диспетчеризації ліфтів .

   Дану послугу надає організація ТОВ «АРМ-ЕКО ЛІФТ » згідно договору №181 від 28.08.2013р. «Надання послуг по експлуатації ліфтів» (226 ліфтів). Розрахунки витрат по даній послузі надані на розгляд органу місцевого самоврядування для прийняття рішення про включення їх до тарифу. Відсоток зростання по послузі «технічне обслуговування ліфтів» в тарифі на послуги з утримання будинків становить 75,5%. Витрати з технічного обслуговування ліфтів розраховані на всю загальну площу квартир, в тому числі квартир першого поверху, що мають вихід на сходові клітки, що не враховувалось в попередньому тарифі, але передбачено Постановою КМУ.

   – Витрати на електроенергію. Зростання тарифу на електроенергію згідно наказу НКРЕ № 749 від 23.05.2014 р. призвело до збільшення витрат по статтях «Освітлення місць загального користування», та «Електроенергія ліфтів» відповідно на – 32,3%   ( вартість в діючому тарифі 0,264 кВт/год, вартість в плановому тарифі – 0,3495 кВт/год ).

Тариф на «Енергопостачання ліфтів» розрахований по середній кількості 340 кВт/год споживання електроенергії для одного ліфта .

   – Витрати на дератизацію, дезінсекцію та пожежну сигналізацію включаються до тарифу у відповідності до заключених договорів із спеціалізованими організаціями .

   – Загальновиробничі витрати. До загальновиробничих витрат включені витрати, пов’язані з управління виробництвом, які складаються з матеріальних витрат, витрат на оплату праці та загальнообов’язкове державне соціальне страхування , витрат на послуги автотранспорту та інших витрат.

   Витрати на оплату праці розраховані згідно штатного розпису: начальник ЖЕД № 1-4 , майстри, інженери, техніки, діловоди, обліковці .

   В інші загальновиробничі витрати входять витрати на комунальні послуги, електроенергію, відрядні, послуги зв’язку, програмне забезпечення, винагорода по квартирній платі, медичний огляд працівників, який проводиться згідно затвердженого наказу Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.14р, ст.7 ЗУ «Про охорону праці» від 14.10.92 р.

Згідно з Постановою КМ України від 20.07.1995р. № 535 «Про розвиток виробництва засобів індивідуального захисту працюючих та відповідної наукової бази» деякі категорії працівників по утриманню будинків та прибудинкової території забезпечуються спецодягом та миючими засобами.

   – Адміністративні витрати. До складу адміністративних витрат включаються витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством. До адміністративних витрат включені розрахунки на заробітну плату частини апарату управління, амортизацію основних засобів, витрати на послуги автотранспорту, витрати пов’язані із сплатою податків, зборів, оплату послуг банків, зв’язку, консультаційних та юридичних послуг, послуг з програмного забезпечення, комунальних послуг на власні потреби, придбання канцелярських матеріалів, паперу та періодичні видання.

Висновок:

   Планомірне приведення тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій до рівня, що покриває економічно обґрунтовані витрати підприємства – є необхідним кроком для забезпечення надання послуг належної якості.

   Враховуючи зростання наведених економічних чинників ,що не залежать від підприємства та розрахунків вищезазначених складових тарифу на утримання будинків та прибудинкових територій, середньозважений тариф в будинках становить 4,00 грн/м2 з ПДВ, при попередньому тарифу  – 3,06 грн./м2 з ПДВ, що на 30,7% більше від діючого тарифу. Для беззбиткової роботи підприємства та на врахування подальшого зростання цін та рівня інфляції (на 2015 р. прогнозовано 10%) є необхідністю встановлення рентабельності послуги в межах 5% .

Порівняльна таблиця зміни вартості складових послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій.

№п/пПерелік послугДіючийПлановий%
тарифтариф
01.03.2012р.2014р.зростання
1Прибирання прибудинкової території0,3600,48334,1
2Прибирання сходових кліток0,4400,63043,1
3Технічне обслуговування ліфтів0,3170,55675,5
4Обслуговування системи диспетчеризації0,0410,0410,2
5Обслуговування сантехнічних  мереж0,7330,86818,4
6Дезінсекція0,0040,022400,0
Обслуговування димовентиляційних каналів0,0420,0457,2
8Обслуговування систем протипожежної0,0460,0460,0
автоматики
9Поточний ремонт0,3940,46618,2
10Освітлення місць загального користування0,1640,20424,8
11Енергопостачання ліфтів0,0640,056-12,4
12Дератизація0,0180,0180,0
Всього с/зважений тариф з ПДВ за м.кв. :3,064,0030,7
13Послуга швейцарів (Будівельників № 1,2,3)2,1402,3811,2

Плановий розрахунок тарифу на послуги з утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій, що надаються Кузнецовським міським комунальним підприємством – у вигляді pdf.

Перелік послуг,  що входять до тарифу з  утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються Кузнецовським міським комунальним підприємством:

п/пПерелік послуг
1Прибирання сходових кліток
2Прибирання прибудинкової території
3Технічне обслуговування ліфтів
4Обслуговування систем диспетчеризації
5Енергопостачання ліфтів
6Освітлення місць загального користування
7Обслуговування димовентиляційних каналів
8Дератизація
9Дезінсекція
10Технічне обслуговування та поточний ремонт     систем протипожежної
автоматики
11Поточний ремонт конструктивних елементів,   внутрішньобудинкових систем
гарячого і холодного водопостачання, водовідведення,   централізованого
опалення та зливної каналізації і технічних пристроїв будинків
та елементів зовнішнього упорядження розсташованих на
закріпленій в установленому порядку прибудинковій території
(зокрема, спортивних, дитячих та інших майданчиків)
12Технічне обслуговування внутрішньобудинкових   систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення і зливної каналізації та з ліквідації аварій у внутрішньоквартирних мережах
13Послуга конс’єржів (швейцарів)

Перелік та періодичність робіт, які повинен виконувати двірник на прибудинковій території житлових будинків :

Норма обслуговування на одного двірника становить 5 000 м.кв.

п/пПерелік робітПеріодичність
123
1Підмітання снігу, який щойно випавНа тротуарах-з початком снігопаду, у дворах – у той же день
2Посипання територій піскомУ зимовий період за наявності ожеледиці
3Зсування снігу, який щойно випавНа тротуарах-з початком снігопаду, у дворах – у той же день
4Перекидання снігу або сколу на газониНа тротуарах – з початком снігопаду, у дворах – у той же день
5Підмітання територійЩоденно, протягом дня
6Прибирання газонівЩоденно, протягом дня
7Прибирання підвалівВ міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік
8Прибирання горищВ міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік
9Видалення сміття із сміттєприймальних камер, які знаходятся на першому поверсі з сміттєприймальними бункерамиЩоденно, протягом дня
10Прибирання завантажувальних клапанів сміттєпроводів4 рази на місяць
11Прибирання сміттєприймальних камер за допомогою шлангів1 раз на місяць
12Миття змінних сміттєзбірників за допомогою шланга4 рази на місяць
13Дезінфекція сміттєзбірників, контейнерів1 раз на місяць
14Прибирання листя в осінній періодЩоденно, протягом дня в осінній період
15Косіння трави на газонахВ міру необхідності

Перелік та періодичність робіт, які повинен виконувати прибиральник службових приміщень, зайнятих прибиранням сходових кліток в житлових будинках.

Норма обслуговування на одного прибиральника службових приміщень (сходових кліток в житлових будинках) становить 1000 м. кв.

п/пПерелік робітПеріодичність
123
1Вологе підмітання сходових кліток і маршів перших 3-х поверхів (ліфт та сміттєпровід):щоденно
2Вологе підмітання сходових кліток і маршів вище 3-го поверху ( ліфт та сміттєпровід):2 рази на тиждень
3Вологе підмітання місць перед завантажувальними камерами сміттєпроводу:щоденно
4Миття сходових кліток і маршів вище 3-го поверху (ліфт та сміттєпровід):2 рази на місяць
5Миття сходових кліток і маршів перших 3-х поверхів (ліфт та сміттєпровід):2 рази на місяць
6Вологе протирання:
6.1– дверей2 рази на рік
6.2– стін2 рази на рік
6.3– поручнів2 рази на місяць
6.4– підвіконь2 рази на рік
6.5– віконних решіток2 рази на рік
6.6– поштових скриньок2 рази на рік
6.7– опалювальних приладів2 рази на рік
7Миття вікон:2 рази на рік
8Обмітання пилу:
8.1– із стелі2 рази на рік