Управління з експлуатації і ремонту зовнішніх інженерних мереж

Начальник управління
Крушевський Олександр Іванович
2-20-98

Начальник дільниці тепловодопостачання
Мельник Валерій Юрійович
2-60-71

Майстер дільниці теплопостачання
Русиняк Руслан Омелянович
2-60-71

Начальник дільниці водовідведення
Устич Олег Анатолійович
2-60-71

Майстер дільниці водовідведення
Щербачук Володимир степанович
2-60-71


Функції

1 Основними функціями УЕРЗІМ є:

1.1 Складання річних планів роботи з персоналом.
1.2 Розробка графіків планово-попереджувальних ремонтів, огляду технічного стану обладнання, наладки і регулювання інженерного обладнання, організація робіт по підго-товці до експлуатації у весняно-літній і осінньо-зимовий періоди водопровідно-каналізаційного господарства.

2 В області виробничо-технічної діяльності:

2.1 Забезпечення експлуатації і проведення безперервного режиму роботи устаткуван-ня, споруд, водопровідних мереж в суворій відповідності з експлуатаційними, протиава-рійними інструкціями на робочих місцях, директивними матеріалами, наказами і розпо-рядженнями по КМКП.
2.2 Забезпечення своєчасного ремонту підвідомчого обладнання.
2.3 Проведення обліку аварій і зупинок в роботі, підготовка звітної документації.

3 Організація робіт:

3.1 Проведення роботи з персоналом.
3.2 Проведення ремонтів згідно розроблених планів.
3.3 Забезпечення безперебійного тепло-, водопостачання та відведення каналізаційних вод міста.
3.4 Організація виконання заходів по охороні праці і протипожежній безпеці.
3.5 Проведення належним чином контролю за скидами стічних вод і якістю питної во-ди.

4 Координація і регулювання:

4.1 Погоджувати виробничі питання з керівництвом КМКП.
4.2 Брати участь у виробничих нарадах в КМКП, а також в державних закладах і органі-заціях по питаннях, що відносяться до компетенції УЕРЗІМ.

5 Обліку і звітності:

5.1 Складати звіти про проведені ремонти.
5.2 Вести облік матеріальних цінностей.
5.3 Вести журнали оперативного контролю, а також облік використання робочого часу.

6 Контроль:

6.1 Контролювати виконання наказів, розпоряджень керівництва КМКП.
6.2 Контролювати виконання приписів СЕС, державних інспекторів, органів технагля-ду, відділу охорони праці, органів пожежного нагляду, природоохоронних служб.

7 Аналіз:

7.1 Аналізувати виконання планів.
7.2 Аналізувати використання матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів.
7.3 Аналізувати виконання заходів по підготовці до зими об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

8 Види господарської діяльності:

8.1 Надання споживачам послуг тепло-, водопостачання і водовідведення.