Енергетична служба

Управління з оперативно-технічного обслуговування і ремонту електроустаткування – УОТО і РЕУ

Начальник УОТО і РЕУ
Масечко Олександр Олексійович
3-86-73.

Старший майстер
Скиба Олександр Володимирович
3-82-72

Диспетчер оперативно-виїзної бригади
Кучмеровський Олександр Георгійович
2-24-11.


Фцнкції УОТОіРЕУ

Основними функціями УОТО і РЕУ є:
1. Контроль за додержанням режиму роботи електротехнічного устаткування і механізмів, утри-мання будівель і споруд, закріплених за УОТО і РЕУ.
2. Періодичний контроль стану робочих місць, устаткування, будівель і споруд, експлуатаційної і технічної документації.
3. Організація і проведення технічного обслуговування і ремонту закріпленого за УОТО і РЕУ обладнання.
4. Організація і проведення своєчасної модернізації та реконструкції електрообладнання.
5. Забезпечення персоналу УОТО і РЕУ необхідними інструментами, спецодягом, технологіч-ними приладами, матеріалами, засобами індивідуального захисту і документацією.
6. Організація і проведення УОТО і РЕУ роботи, яка направлена на підвищення кваліфікації і поліпшення умов праці персоналу.
7. Проведення протиаварійних і протипожежних заходів в УОТО і РЕУ, аналіз і узагальнення досвіду експлуатації електроустаткування, причин виникнення аварій і порушень в роботі еле-ктроустаткування та їх облік; розробка і реалізація заходів по забезпеченню надійної і безава-рійної роботи електроустаткування, закріпленого за УОТО і РЕУ.
8. Проведення високовольтних випробувань та вимірювань електрообладнання, яке обслугову-ється персоналом УОТО і РЕУ, засобів захисту, електроінструменту і засобів малої механіза-ції.
9. Визначення споживання, складання заявок на запасні частини, обладнання, матеріали, інстру-мент, засоби захисту, спецодяг, первинні засоби пожежегасіння, контроль за їх реалізацією та подача їх в ВМТП.
10. Утримання в чистоті і підтримання у належному протипожежному стані обладнання, при-міщень і території, закріпленої за УОТО і РЕУ.
11. Організація, ведення і проведення обліку технічної і експлуатаційної документації, скла-дання звітності про виробничу і господарську діяльність УОТО і РЕУ.