Електротехнічна лабораторія

МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЯКІ ВИКОНУЄ ЕТЛ

Електротехнічна лабораторія виконує вимірювання у сферах поширення ДМН при:
– вимірюванні опору ізоляції силових кабельних ліній до 1 кВ;
– вимірювальні опору ізоляції трансформаторів;
– вимірюванні опору ізоляції трансформаторів струму до 1 кВ;
– вимірюванні опору обмоток трансформаторів струму до 1 кВ;
– вимірюванні опору ізоляції комплектних розподільчих пристроїв до 1 кВ;
– вимірюванні опору ізоляції асинхронних двигунів змінного струму напругою до 1 кВ і номінальною потужністю до 8 МВт;
– вимірюванні опору ізоляції синхронних машин напругою до 24 кВ і номінальною потужністю до 1000В та їх збуджувачів;
– вимірюванні опору ізоляції машин постійного струму напругою до 440 В, номінальною потужністю до 200 кВт;
– вимірюванні опору заземлюючого пристрою для електроустановок до 1 кВ і пристрої блискавкозахисту;
– вимірюванні наявності і опору зв’язку між заземлювачем і заземленими елементами для електроустановок до 1кВ і пристрої блискавкозахисту;
– вимірюванні опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл та електромережі напругою до 1000 В, по номенклатурі приведеній в “Галузі діяльності ЕТЛ”.

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ І ФУНКЦІЇ ЛАБОРАТОРІЇ

1. Основною задачею ЕТЛ є проведення об’єктивних і достовірних вимірювань фізичних величин, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів, продукції (послуг), по номенклатурі показників приведених в “Галузі діяльності ЕТЛ”.

2. З метою виконання основної задачі лабораторія виконує наступні основні функції:
– оформляє результати дослідження відповідними протоколами, веде журнали досліджень;
– організовує проведення вимірювань згідно вимог діючих методик виконання вимірювань;
– підтримує в робочому стані засоби вимірювальної техніки, основне і допоміжне обладнання;
– впроваджує нові перспективні методики виконання вимірювань і засоби вимірювальної техніки для проведення вимірювань;
– здійснює своєчасне придбання і впровадження нових нормативних документів, які регламентують технічні вимоги до об’єктів контролю та методик виконання вимірювань.