Виробничо-технічний відділ

Начальник ВТВ
Нікітюк Олена Данилівна
2-15-37

Інженер (кошторисник)
Гудзул Наталія Федорівна
2-60-63

Інженер (кошторисник)
Дейнека Ніна Володимирівна
2-60-63

Інженер
Синкова Наталія Олександрівна
2-17-16

Інженер
Омельчук Ніна Ілларіонівна
2-17-16


Функції

Основними функціями виробничо-технічного відділу є:

1. Розробка річних і перспективних графіків капітального і поточного ремонту по всім підрозділам та контроль їх виконання.
2. Складання кошторисної документації на всі витрати на ремонти жилих і нежилих будівель, інженерних мереж та їх перевірка від підрядних організацій.
3. Контроль за своєчасним забезпеченням виготовлення проектно-кошторисної документації, її експертизи.
4. Здійснення контролю за раціональним використанням матеріалів матеріально-підзвітних осіб КМКП при перевірці М-29 (звіт про витрату основних матеріалів в будівництві в порівнянні із виробничими нормами).
5. Проведення щомісячного аналізу використання електроенергії зовнішніми споживачами та надання пропозицій підрозділам КМКП по енергозбереженню.
6. Проведення розробки графіків ремонту систем ОВ і ВК жилих будівель і інженерних мереж по підготовці до експлуатації в осінньо-зимовий період та контроль виконання робіт у відповідності до затверджених графіків на підприємстві.
7. Готування необхідної документації для одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з водопостачання та водовідведення , з транспортування та постачання теплової енергії, на будівельну діяльність.
8. Узагальнення всіх виробничих показників діяльності КМКП у фізичних обсягах та надання статистичної звітності в установлених законодавством формах.
9. Проведення розробки, контролю і перегляду посадових і робочих інструкцій працівників КМКП, положень, інструкцій по експлуатації, переліків виробничо-технічної документації.
10. Ведення архіву технічної документації.
11. Проведення індивідуального навчання підвищення кваліфікації працівників КМКП.
12. Контроль за веденням експлуатації житлового фонду та організація системного огляду будівель, споруд із зкладанням актів щодо їх технічного стану.
13. Підготовка інформації по енергозбереженню в вищестоячі організації.
14. Збирання, оброблення і надання інформації по споживанню електро-енергії в договірний, плановий відділи і бухгалтерію.
15. Готування проектів наказів з виробничо-технічної діяльності КМКП.