Розрахунок тарифів на теплову енергію Кузнецовського МКП

Розрахунок тарифів на теплову енергію Кузнецовського МКП

Без ПДВ

№ з/пПоказникиПлановий тариф на теплову енергію
тис.грн на рікгрн/Гкал
1234
1Виробнича собівартість, у т.ч.:32 760,15135,88
1.1прямі матеріальні витрати, у т.ч.:28 452118,01
1.1.1паливо0,000,00
1.1.2електроенергія0,000,00
1.1.3покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок27 869,52115,60
1.1.4вода для технологічних потреб та водовідведення0,000,00
1.1.5матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси582,482,42
1.2прямі витрати на оплату праці2 735,3411,35
1.3інші прямі витрати, у т.ч.:1 572,816,52
1.3.1відрахування на соціальні заходи601,772,50
1.3.2амортизаційні відрахування541,772,25
1.3.3інші прямі витрати429,271,78
1.4загальновиробничі витрати0,000,00
1.4.1витрати на оплату праці0,000,00
1.4.2відрахування на соціальні заходи0,000,00
1.4.3інші витрати0,000,00
2Адміністративні витрати843,593,50
2.1витрати на оплату праці600,992,49
2.2відрахування на соціальні заходи132,220,55
2.3інші витрати110,380,46
3Витрати на збут0,000,00
3.1витрати на оплату праці0,000,00
3.2відрахування на соціальні заходи0,000,00
3.3інші витрати0,000,00
4Інші операційні витрати*0,000,00
5Фінансові витрати0,000,00
6Повна собівартість*33 603,74139,38
7Розрахунковий прибуток, усього *, у т.ч.:00
8Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами00
9Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, тис/ГкалГкал241,09
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.