Про необхідність проведення часткової мобілізації

30.12.2014  Відділ з питань режимно-секретної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами

     Ситуація на Сході нашої держави залишається складною. Не зважаючи на домовленості «про припинення вогню та перемир’я» терористи на підконтрольній їм території порушують домовленості, проводять обстріли наших військ, намагаються дестабілізувати  суспільно-політичну обстановку в сусідніх областях. Наразі в нашій місцевості обстановка контрольована, але спрогнозувати подальший розвиток ситуації неможливо, вона може змінитися в будь-який час.

  З метою підтримання обороноздатності держави та завершення проведення антитерористичної операції виникла необхідність проведення часткової мобілізації.

  Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

 •  заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
 • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 • чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їхньої згоди і тільки за місцем проживання);
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
 • зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

     Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

      Відповідно до статті  336 Кримінального кодексу України.
Ухилення від призову за мобілізацією – карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. №673 «Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори» визначений перелік поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов’язаного до військового комісаріату для призову на збори, а саме:

 • смерть близького родича (батьків, дружини,  дитини, рідних брата,  сестри, діда, баби) або  близького  родича дружини (чоловіка),  яка сталася пізніше ніж за сім діб до дати початку зборів;
 • хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а  також батьками своїми чи дружини (чоловіка),  які проживають разом із військовозобов’язаним, у разі неможливості догляду за хворим іншим близьким родичем;
 • перебування під слідством, а також застосування до військовозобов’язаного адміністративного або кримінального  покарання, яке робить неможливим його прибуття;
 • потрапляння під вплив надзвичайної ситуації, яка виникла під час призову на збори і стала перешкодою своєчасному прибуттю;
 • складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.