Перелік документів для видачі технічних умов на приєднання до мереж теплопостачання

Згідно «Правил надання і погодження технічних умов на підключення до теплових мереж» (постанова НКРЕ №1232 від 29.10.2009р.) для одержання технічних умов власник, користувач земельної ділянки або особа, щодо якої прийнято рішення про передачу (надання) земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством, або уповноважена ними особа, яка має намір приєднатися до теплових мереж, подає до тепло транспортуючої організації, яка згідно з відповідною ліцензією діє в зоні розташування об’єкта замовника.

До заяви замовник додає такі документи:

  • опитувальний лист з інформацією про об’єкт за формою, наведеною у додатку до Правил;
  • ситуаційний план розміщення об’єкта;
  • нотаріально засвідчену копію документа, що підтверджує право замовника на земельну ділянку, або рішення про передачу (надання) замовнику земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності в порядку, визначеному земельним законодавством.

Опитувальний лист