Гуртожитки

Зав.гуртожитками
Ципко Віра Михайлівна
3-86-04

Зав.господарством гуртожитків №1,2,3
Шолом Марія Григорівна
3-86-04

Вахта гуртожитку №1
2-35-65

Вахта гуртожитку №2
3-64-86

Вахта гуртожитку №3
2-44-81


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про гуртожитки встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках КМКП, їх користування та утримання.

1.2 Гуртожитки призначаються для проживання робітників, службовців, а також інших громадян у період роботи або навчання.

1.3 Малосімейним гуртожиткам також визначається жилий будинок, щодо якого прийнято спільне рішення міськвиконкому, адміністрацією та профспілковим комітетом КМКП про тимчасове використання його як сімейного гуртожитку для молодих сімей ( далі по тексту – будинки для малосімейних).

1.4 Жилі будинки для малосімейних реєструються в якості гуртожитків у Виконавчому комітеті Кузнецовської міської Ради народних депутатів.

1.5 Гуртожитки підрозділяються на два види:
– для проживання одиноких людей;
– для проживання сімей ( жилі приміщення, які складаються з однієї чи кількох кімнат та перебувають у відособленому користуванні сімей).

1.6 Порядок використання і правовий режим будинків для малосімейних регламентується Житловим кодексом Української РСР, Постановою Ради Міністрів Української РСР і Українською Республіканською Радою професійних спілок від 30 вересня 1981року № 496 “Про використання жилих будинків для малосімейних для тимчасового забезпечення жилими приміщеннями малих сімей” та п.3.9 “Положення про використання жилих будинків для малосімейних для тимчасового забезпечення жилими приміщеннями малих сімей”.

1.7 Гуртожиток №1 розрахований на 227 ліжко-місць: для одиноких – 54 кімнати; 2,3,4, 5 поверхи – кімнати , віддані в оренду (42 кімнати) ; 6, 7, 8 (2), 9 (2)- малосімейки. Всього 42 кімнат.

1.8 Гуртожиток № 2 розрахований на 223 ліжко-місць. В гуртожитку розміщено всього 11 кімнат для одиноких і для молодих спеціалістів та 180 кімнат- малосімейок і 14 кімнат – оренда.

1.9 Гуртожиток № 3 розрахований на 420 ліжко-місця. В гуртожитку розміщено всього 185 кімнат, 11 кімнат – ліжко-місця, 174 кімнати –малосімейки.

1.10 Заселення гуртожитків проводиться після створення в них необхідних житлово-побутових умов для проживання й одержання дозволу санітарно-епідеміологічної станції.

1.11 Внутрішній розпорядок у гуртожитках встановлюється правилами, затвердженими адміністрацією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом.

2 НАДАННЯ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ В ГУРТОЖИТКАХ

2.1 Жила площа в гуртожитку надається за рішенням міськвиконкому, адміністрації КМКП та профспілкового комітету.

2.2 На підставі рішення про надання жилої площі в гуртожитку адміністрація КМКП видає громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу. Адміністрація гуртожитку веде облік ордерів, що видаються громадянам на зайняття жилої площі . Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

2.3 Жила площа в гуртожитку надається в розмірі не менше 6м2 на одну особу.

2.4 Ордер видається тільки на вільну жилу площу. Він дійсний протягом 30 днів.

2.5 При одержанні ордера адміністрація КМКП зобов’язана вимагати від особи, що отримує ордер:
– довідку з місця роботи, навчання;
– заяву, завірену нотаріально, про зобов’язання наймача житла оплачувати своєчасно комунальні послуги;
– паспорт з відміткою про реєстрацію виписки з попереднього місця проживання;
– паспорти всіх членів сім’ї, включених до ордера, з відміткою про реєстрацію виписки з попереднього місця проживання;
– військовозобов’язані – військовий квиток.

2.6 Видача ордера без пред’явлення зазначених документів не дозволяється.

2.7 Виданий адміністрацією КМКП ордер повинен бути зданий завідувачу гуртожитку для поселення, реєстрації громадян в паспортному столі, а також заключення в письмовій формі договору найму житлового приміщення.

3 КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ

3.1 Вселення в гуртожиток громадян проводиться в установленому порядку завідувачем гуртожитку або працівником, який його заміщає на підставі виданого виконавчим комітетом Кузнецовської міської ради ордера та адміністрацією підприємства. Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надана площа, видаються необхідний інвентар, постільні речі, договір найму житла. Він (вона) повинні бути ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, правами і обов’язками мешканців гуртожитку під розпис в спеціальному журналі.

3.2 Жила площа в гуртожитку не підлягає обміну, розділу, бронюванню і здачі в піднайм.

3.3 Громадяни, які проживають в гуртожитку, мають право:
– користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням, інвентарем гуртожитку та комунально-побутовими послугами;
– брати участь у культурно-масовій та фізкультурно-оздоровчій роботі , в обговоренні питань організації побуту в гуртожитку і вносити свої пропозиції щодо поліпшення цієї роботи;
– вимагати своєчасної заміни обладнання, меблів, постільних речей та іншого інвентарю, що стали непридатними, а також усувати недоліки в культурно-побутовому обслуговуванні;
– громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у відособленому користуванні, вправі вселити в займані приміщення своїх неповнолітніх дітей. Вселення інших членів сім”ї в указані приміщення допускається лише з дозволу адміністрації КМКП та профспілкового комітету і письмової згоди членів сім”ї громадянина, які проживають разом з ним, а також з дозволу сусідів.

3.4 Громадяни, які проживають в гуртожитку, зобов’язані:
– використовувати надану жилу площу відповідно до її призначення;
– дотримуватися правил соціалістичного співжиття і правил внутрішнього розпорядку гуртожитку;
– зберігати чистоту і порядок у жилих приміщеннях, кабінах ліфтів, на сходових клітинах та в інших місцях загального користування;
– економно витрачати теплову енергію, електроенергію, воду;
– суворо дотримуватися правил пожежної безпеки при користуванні електроприладами і обладнанням;
– забезпечувати збереження приміщень, обладнання і інвентарю;
– брати участь у благоустрої і озелененні прилеглої до гуртожитку території, охороні зелених насаджень, обладнанні, ремонті і належному утриманні спортивних майданчиків;
– своєчасно вносити плату за користування жилою площею і комунальні послуги.

3.5 Особи, які вибувають з гуртожитку, зобов’язані здати все майно, що рахується за ними. При не здачі вказаного майна або його псуванні той, хто вибуває з гуртожитку, відшкодовує заподіяні збитки. Ремонт пошкоджених з вини мешканців приміщень гуртожитку, меблів, майна, інвентарю, проводиться винними особами або за їх рахунок.

3.6 Мешканцям гуртожитку забороняється:
– проводити самовільно переобладнання і перепланування приміщень;
– захаращувати предметами домашнього вжитку балкони, пожежні проходи, сходові клітини і запасні виходи;
– зберігати в жилих приміщеннях, на сходових клітинах, балконах легкозаймисті і горючі рідини, вибухонебезпечні матеріали та речовини, що забруднюють повітря;
– установлювати без дозволу керівництва гуртожитку тимчасові електронагрівальні прилади для додаткового обігрівання приміщень;
– кидати в сміттєпровід предмети, не загашені недопалки і сірники, виливати рідини;
– у період з 23 до 7 години включати на підвищену гучність телевізійну, магнітофонну і радіоапаратури, грати на музичних інструментах, голосно співати та створювати інший шум, що порушує спокій громадян;
– самовільно переселятися з одного в інше приміщення, а також поселяти своїх членів сім”ї;
– без дозволу керівництва гуртожитку встановлювати зовнішні антени для радіоапаратури;
– знаходитися і відвідувати місця, не передбачених для проживання
– ( горища, покрівля, електрощитові, службові приміщення) без необхідності і дозволу адміністрації гуртожитку – забороняється;
– готувати їжу в спальних кімнатах, прати і сушити в них білизну;
– установлювати на балконах, відкритих вікнах будинків та в інших місцях радіоапаратуру і вмикати її на велику гучність протягом доби;
– переселення в разі необхідності громадян з одного жилого приміщення в інше в даному гуртожитку проводиться за рішенням адміністрації підприємства та профспілкового комітету з видачею нового ордера.

4 ЕКСПЛУАТАЦІЯ ГУРТОЖИТКУ, ЙОГО УТРИМАННЯ І РЕМОНТ

4.1 Експлуатація гуртожитку здійснюється КМКП відповідно до єдиних норм і правил експлуатації та ремонту житлового фонду.

4.2 Капітальний ремонт гуртожитків проводиться за рахунок коштів організації, у віданні якого перебувають гуртожитки.

4.3 При проведенні капітального ремонту гуртожитку , коли ремонт не може бути проведений без виселення мешканців, громадянам на час ремонту адміністрацією КМКП надається жила площа в тому ж або в іншому гуртожитку чи інше жиле приміщення. Після закінчення капітального ремонту зазначеним особам надається жила площа, яку вони займали раніше.

4.4 Поточний ремонт гуртожитків ( крім приміщень, що перебувають у відособленому користуванні громадян) проводиться за рахунок коштів КМКП.

4.5 Поточний ремонт приміщень, які перебувають у відособленому користуванні громадян ( побілка стелі, фарбування або обклеювання шпалерами стін, фарбування радіаторів, віконних рам з внутрішнього боку, підвіконників, дверей та вбудованих шаф і антресолей, встановлення шибок, фарбування або покриття лаком підлог, ремонт електропроводки) , проводиться за рахунок мешканців.

4.6 Штатний розклад гуртожитку затверджується директором КМКП відповідно до примірних штатних нормативів персоналу гуртожитку.

4.7 Завідувач гуртожитку призначається наказом директора КМКП.

4.8 Завідувач гуртожитку зобов’язана забезпечити:
– вселення громадян, яким надано жилу площу в гуртожитку при наявності у них ордерів;
– облік і прописку осіб, які проживають у гуртожитку, а також додержання правил паспортної системи;
– видачу мешканцям необхідного інвентаря, постільних та інших речей, своєчасну заміну ( не рідше одного разу на 10 днів ) і прання постільних речей;
– ведення книги санітарного і пожежного нагляду, а також книги скарг, заяв і пропозицій мешканців та своєчасне реагування на виявлені порушення і недоліки;
– підтримання чистоти в гуртожитку і на прилеглій до нього території, збереження обладнання і інвентарю, додержання правил внутрішнього розпорядку гуртожитку, правил пожежної безпеки та санітарних правил.
Завідувач гуртожитку зобовязана своєчасно вносити адміністрації КМКП, профспілковому комітетові пропозиції щодо поліпшення житлово-побутових умов мешканців, політико-виховної, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

4.9 Гуртожиток відповідає за збереження майна громадян, яке знаходиться у відведених їм приміщеннях.

5 ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ЖИЛОЮ ПЛОЩЕЮ В ГУРТОЖИТКУ І ЗА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Плата за користування жилою площею в приміщеннях, що знаходяться в спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних стосунках, проводиться за встановленими ставками. Витрати на комунальні послуги входять до ставки плати за користування жилою площею і окремо плата за них не стягується.
Громадяни, які проживають у приміщеннях, що перебувають у їх відособленому користуванні, вносять плату за користування жилою і за комунальні послуги по ставках квартирної плати, установлених для будинків державного та громадського житлового фонду.

6 ВИСЕЛЕННЯ З ГУРТОЖИТКУ

6.1 Сезонні , тимчасові працівники і особи, що працюють за строковим трудовим договором, які припинили роботу, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення в гуртожитку, який їм було надано у зв’язку з роботою.

6.2 Інших працівників, які поселилися в гуртожитку у зв’язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину. Осіб, які припинили роботу з інших причин, може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення.

6.3 З гуртожитку без надання іншого жилого приміщення не може бути виселено:
– інвалідів з числа військовослужбовців та їх сім”ї;
– осіб, які пропрацювали на підприємстві, що надали їм жилу площу в гуртожитку, не менше як десять років;
– осіб, звільнених у зв’язку з ліквідацією підприємства або за скороченням чисельності чи штату працівників;
– одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними;
– інвалідів війни та інших інвалідів з числа військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні обов’язків військової служби або внаслідок захворювання, зв’язаного з перебуванням на фронті;
– учасників Великої Вітчизняної війни, які перебували у складі діючої армії;
– сім”ї військовослужбовців і партизанів, які загинули або пропали безвісти при захисті України чи при виконанні інших обов’язків військової служби;
– сім”ї військовослужбовців;
– інвалідів з числа осіб рядового і начальницького складу органів Міністерства внутрішніх справ України, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, що їх вони дістали при виконанні службових обов’язків.

6.4 Громадян, які самоправно зайняли жилу площу в гуртожитку, виселяють без надання їм іншого жилого приміщення.

6.5 Громадяни можуть бути виселені з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення також на підставі, передбачених ст.116 Житлового Кодексу України.

6.6 Осіб, які проживають у гуртожитках, виселяють також у разі знесення будинку чи переобладнання будинку ( жилого приміщення) в нежилий, а також якщо будинку загрожує обвал.

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1 Особи, винні у порушенні правил надання жилої площі в гуртожитку, правил користування гуртожитками та їх утримання, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2 Особи, які винні у псуванні майна, інвентаря, меблів, обладнання, приладів, несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

7.3 Особи несуть відповідальність за порушення правил надання жилої площі в гуртожитку, користування гуртожитками та їх утримання.