Відділ охорони об’єктів

Функції

1. Основними функціями  відділу охорони об’єктів є:

–  Здійснення заходів охорони. Організація служби по охороні вантажів та об’єктів.
– Здійснення службової діяльності на підставі висновків комплексного аналізу , плану роботи у відповідності з вимогами нормативних документів.
– Запобігання правопорушень в місцях здійснення заходів охорони.
– Вивчення позитивного досвіду в галузі професійної охоронної діяльності та впровадження нових форм та методів охорони власності.
– Реалізація заходів по забезпеченню особистої безпеки працівників відділу охорони під час виконання службових обов’язків.
– Реалізація заходів по забезпеченню законності та дисципліни у службовій діяльності працівників відділу охорони.
– Здійснення комплексу заходів по безумовному виконанню норм з охорони праці та дотримання техніки безпеки.
– Здійснення перепусткового режиму на об’єктах, що охороняються.
– Розробка, погодження і перегляд нормативно-технічної документації, посадових і робочих інструкцій  для працівників відділу охорони.
– Виконання правил пожежної безпеки та охорони праці в закріплених приміщеннях.
– Збереження закріплених матеріальних цінностей.

2. Діловодство ведеться відділом у порядку, встановленому нормативними наказами та розпорядженнями директора КМКП.

3. В зону обслуговування відділу охорони об’єктів входять:

– насосна станція ІІІ підйому;
– водозабір с. Бабка;
– автотранспортне управління;
– територія ЖЕД-1,2;
– господарська база біля “Берізки”;
– будівля побутових приміщень бази БУ-2;
– будівля ремонтної бази (ОРБМУ).