Відділ кадрів

Начальник ВК
Конотопчик Світлана Степанівна
2-14-34

Ст.інспектор ВК
Бірюк Валентина Феодосіївна
2-14-34

Інспектор ВК
Ліпляниця Яна анатоліївна
2-14-34

Ст.табельник
Паламарчук Антоніна Миколаївна
2-16-58


Задачі і функції

1.Підбір, розміщення і виховання кадрів :

1.1. Розробка кадрової політики і стратегії підприємства.
1.2. Розробка  прогнозів, визначення поточної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці.
1.3. Комплектування підприємства кадрами робітників, службовців і фахівців необхідних професій, спеціальностей і кваліфікації відповідно до цілей, стратегії і профілю підприємства, які змінюються зовнішніми і внутрішніми умовами його діяльності.
1.4. Формування і ведення банку даних про кількісний і якісний склад кадрів.
1.5. Підбір і добір працівників разом з керівниками зацікавлених підрозділів і внесення відповідних пропозицій про їхнє призначення на зазначені посади, оформлення наказів про прийом на роботу й іншої необхідної для цього документації.

2. Вивчення ділових і моральних якостей працівників по їхній практичній діяльності :

2.1. Підготовка матеріалів для заохочення персоналу.
2.2. Підготовка матеріалів по залученню працівників до матеріальної і дисциплінарної відповідальності.
2.3. Розміщення кадрів на основі оцінки їхньої кваліфікації, особистих і ділових якостей.
2.4. Вивчення професійних, ділових і моральних якостей працівників у процесі їхньої трудової діяльності.

3. Створення резерву кадрів для висування на керівні і матеріально відповідальні посади :

3.1. Розробка пропозицій про прийом на роботу за конкурсом відповідно до порядку, встановленого законодавством, підготовка й організація роботи конкурсної комісії.
3.2. Інформування працівників усередині підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розміщення оголошень про найом працівників.
3.3. Установлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості.
3.4. Оформлення прийому, переводу і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів керівника підприємства.
3.5. Контроль за правильністю розміщення працівників і використання їхньої праці в структурних підрозділах підприємства.
3.6. Видача довідок про роботу на підприємстві, займану посаду і розмір заробітної платні.
3.7. Контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і дотриманням працівниками правил внутрішнього розпорядку.
3.8. Аналіз плинності кадрів.

4. Організація і проведення усіх видів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів :

Організація проведення атестації працівників підприємства, її інформаційне забезпечення, участь в аналізі результатів атестації, здійснення постійного контролю за ходом виконання рішень атестаційної комісії.

5. Облік кадрів. Облік особового складу :

5.1. Видача довідок про дійсну і колишню трудову діяльність працівників.
5.2. Прийом, заповнення, збереження і видача трудових книжок.
5.3. Ведення встановленої документації по кадрах.
5.4. Табельний облік.

6. Забезпечення прав, пільг і гарантій працівників підприємства :

6.1. Підготовка необхідних матеріалів для розгляду на комісії зі встановлення вислуги років.
6.2. Підготовка відповідних документів з пенсійного страхування і надання їх в органи соціального забезпечення.
6.3. Забезпечення соціальних гарантій трудящих в області зайнятості, дотримання порядку працевлаштування і перенавчання працівників, що звільняються, надання їм встановлених пільг і компенсацій.
6.4. Контроль за виконанням складання графіків відпусток, облік використання працівниками відпусток, оформлення чергових відпусток відповідно до затверджених графіків і додаткових відпусток.
6.5. Розробка заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, зниження плинності кадрів, утрат робочого часу, контролю за їхнім виконанням.
6.6. Розгляд скарг і заяв працівників з питань прийому, переміщення і звільнення, порушення трудового законодавства.
6.7. Уживання заходів щодо виявлення й усунення причин, які породжують скарги працівників.